Spring til indhold

Velkommen

Velkommen til grundejerforeningen Veldsparkens hjemmeside. Her finder du alle de relevante oplysninger for foreningen.

Foreningens formål er jf. foreningens vedtægter §1, at varetage grundejernes fællesinteresser, herunder at drage omsorg for udførelsen af de forpligtelser, der påhviler foreningen i henhold til byplanvedtægt nr. 1, der er tinglyst på medlemmernes ejendomme med Viborg Kommune som påtaleberettiget.

Ifølge byplanvedtægten er grundejerne pligtige til at være medlem af grundejerforeningen. Enhver grundejer, der er medlem af grundejerforeningen, kan ikke modsætte sig valg til foreningens bestyrelse for en normal valgperiode.

Se byplanvedtægt nr. 1 – Deklaration for en del af Ørum by §1.

Bestyrelsen kan kontaktes via mail på grundejerf.veldsparken@gmail.com

Foreningen navn er: Grundejerforeningen Veldsparken
Kontakt: grundejerf.veldsparken@gmail.com
Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.
CVR nr. 12194579