Foreningens navn er

Grundejerforeningen Veldsparken

CVR nr. 12194579

Foreningens hjemsted er Viborg Kommune.

Foreningens formål er jf. foreningens vedtægter §1, at varetage grundejernes fællesinteresser, herunder at drage omsorg for udførelsen af de forpligtelser, der påhviler foreningen i henhold til byplanvedtægt nr. 1, der er tinglyst på medlemmernes ejendomme med Viborg Kommune som påtaleberettiget.

Ifølge byplanvedtægten er grundejerne pligtige til at være medlem af grundejerforeningen. Enhver grundejer, der er medlem af grundejerforeningen, kan ikke modsætte sig valg til foreningens bestyrelse for en normal valgperiode.

Se byplanvedtægt nr. 1 – Deklaration for en del af Ørum by §1.

Her er links til foreningens vedtægter, byplanvedtægten og foreningens oplysninger i henhold til persondataforordningen.

Gældende vedtægter:

Byplanvedtægt nr. 1

Supplerende beplantningsplan

Persondataforordningen – GDPR

Referat fra genneralforsamlingen 2022

Legepladsinspektion Rapport