Generalforsamling 2022

12. marts 2022

Grundejerforeningen Veldsparken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 5. april 2022, kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes i Tjelecenteret.

I år har grundejerforeningen i alt tre personer på valg til bestyrelsen!

Heraf skal vi have valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Har du/I lyst til at deltage i bestyrelsesarbejde, og være med til at vedligeholde og udvikle aktiviteterne i grundejerforeningen, eller ønsker du/I i stedet at anbefale et medlem af grundejerforeningen til bestyrelsen? Så hører vi gerne fra dig/jer.

Bestyrelsen mødes efter behov, ca. 3-4 gange om året.

Dagsorden – Generalforsamling 2022

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens gennemgang af grundejerforeningens reviderede regnskab for 2021 til godkendelse. Kassererens orientering om budget for 2022.
  4. Valg af bestyrelse og suppleanter. De afgående er

Formand Mogens Almtoft – Modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Kenneth Thaagaard Jensen – Villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Preben Rasmussen

Suppleant – Jonas Mikkelsen, Veldsparken 57

  • Valg af revisorer og revisorsuppleant. De afgående er

Revisor – Henning Dal, Veldsparken 44

Revisor – Henning Brücker-Kristensen, Veldsparken 41

Revisorsuppleant – Jakob Sehested, Veldsparken 18

  • Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

Opdatering af foreningens vedtægter.

Forslaget til nye vedtægter bliver tilgængelig på foreningens hjemmeside www.veldsparken.dk inden generalforsamlingen.

  • Fastsættelse af kontingent for det følgende år
  • Eventuelt

Under generalforsamlingen serveres der en øl eller en vand.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et lettere traktement.

OBS!

Af hensyn til vores bestilling af traktement er tilmelding nødvendig.

Derfor skal vi bede om tilmelding (antal personer), enten pr. mail til grundejerf.veldsparken@gmail.com eller pr. telefon til Mogens Almtoft – mobil 61221216.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er senest mandag, den 28.  marts 2022!

Bilag:

Regnskab for 2021 og budget for 2022

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Udkast til nye vedtægter for Grundejerforeningen Veldsparken:

Publiceret 23-03-2022