Aktuelt

Renovering af ledningsnet i den nordlige del af Veldsparken

Ørum Varmeværk har oplyst overfor grundejerforeningen, at renoveringen af ledningsnettet i den nordlige del af Veldsparken forventes påbegyndt i uge 12.

Varmeværket oplyser videre, at de berørte husstande vil blive kontaktet med yderligere information, når arbejdet påbegyndes.

Se evt. varmeværkets hjemmeside https://www.oerumvarme.dk/nyheder/renovering-af-ledningsnettet-i-veldsparken/

Til orientering skal vi oplyse, at varmeværket i den forbindelse naturligt har behov for at oplagre diverse materialer, sand og rør m.m.

Varmeværket vil derfor bruge firkanten Veldsparken 39-46 til oplagring af sand, og firkanten Veldsparken 47-54 til oplagring af rør.

Publiceret 09-03-2022

Nabohjælp

Børn på legepladsen i Veldsparken

Der er opsat skilte med Nabohjælp ved veje og stier ind i Veldsparken. Vi vil opfordre jer til at gå ind på Nabohjælps hjemmeside hvor i kan tilmelde jer gratis og læse mere om hvordan vi kan hjælpe hinanden. Når I er tilmeldt Nabohjælp er det muligt at bestille gratis klistermærker som kan sættes på postkasse/døre/vinduer.

Vi har en fantastisk velbesøgt legeplads på fællesarealet i Veldsparken. Successen betyder, at der er mange børn på legepladsen hver dag.

Som billister i Veldsparken har vi alle sammen et ansvar for at passe på legende børn.

Bestyrelsen opfordrer derfor alle i Veldsparken til at afpasse hastigheden ned ad stamvejen efter forholdene, og har fokus på:

        -At børn har ingen bremser !!

        -At vi som bilister ikke kan se om hjørner.

Klik HER for at se matriale fra Rådet for sikker trafik

Plejeplan vedrørende beplantning – ege- og rønnetræer

Grundejerforeningen Veldsparken har indgået en plejeplan med Bach & Nørgaard ApS, Viborg, om vedligeholdelse af ege- og rønnetræer i Veldsparken. Aftalen fornyes en gang årligt.

Aftalen omfatter:

  • Plejeplanen omfatter egetræer i hele Veldsparken og rønnetræer langs stamvejene.

Pleje/beskæring foretages i uge 8.

Hvis der er særlige ønsker om pleje eller beskæring skal medlemmerne rette skriftlig henvendelse til et medlem af bestyrelsen, senest med udgangen af uge 4.

Plejeplanen er fastsat ud fra gældende retningslinjer i byplanvedtægten og vores supplerende beplantningsplan vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2020.