2018-2019

Dagsordner, referater m.m. fra generalforsamling og mødereferater. Generalforsamling 2018 Bestyrelsesmøder:

2017 – 2018

Dagsordner, referater mm. fra generalforsamling og bestyrelsemøder Bestyrelsesmøder:

2016 – 2017

Dagsordner, referater mm. fra generalforsamling og bestyrelsemøder Bestyrelsesmøder: Referat af bestyrelsesmøde 21.06.2016

2015 – 2016

Dagsordner, referater mm. fra generalforsamling og bestyrelsemøder